ZAKRES USŁUG

POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZE

Wszystkie etapy postępowania sądowego i egzekucyjnego mogą trafić na trudności spowodowane działaniami odwoławczymi stron. Kancelaria Forum dysponuje zespołem prawników i radców prawnych zajmujących się sporządzeniem pism procesowych w odpowiedzi na składne przez dłużnika środki zaskarżenia.