ZAKRES USŁUG

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Etap postępowania egzekucyjnego obejmuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego, profesjonalne prowadzenie oraz bieżące monitorowanie, poszukiwanie źródeł zaspokojenia roszczenia i dostosowanie zakresu czynności windykacyjnych egzekucyjnych w zależności od sytuacji majątkowej dłużnika. Kancelaria Forum współpracuje z większością Kancelarii Komorniczych w Polsce. Na zlecenie Klienta mogą być podejmowanie działania restrukturyzacyjne, a także czynności terenowe.